Edgar Haimerl, Thomas Krommelbein, Donald Tuckwiller,'s Alvissmal. Forschungen zur mittelalterlichen Kultur PDF

By Edgar Haimerl, Thomas Krommelbein, Donald Tuckwiller, Andreas Vollmer

ISBN-10: 3861356058

ISBN-13: 9783861356059

Show description

Read or Download Alvissmal. Forschungen zur mittelalterlichen Kultur Skandinaviens: 5 1995 PDF

Similar german books

Maria Neumaier's Vertrauen im Entscheidungsprozess: Der Einfluss unbewusster PDF

Auf der foundation eines interdisziplinären Ansatzes entwirft Maria Neumaier ein Vertrauensmodell, das die Entstehung von Vertrauen als Resultat bewusster und unbewusster, kognitiver und emotionaler Prozesse im Individuum verdeutlicht. In einem scan wird anschließend mit Hilfe einer EEG-Messung die Bedeutung unbewusster Prozesse bei der Entstehung von Vertrauen nachgewiesen.

Melanie Mengel's Familienbildung mit benachteiligten Adressaten PDF

Familienbildung als Unterstützung für Eltern erfährt derzeit hohe Aufmerksamkeit. Doch nutzen nicht alle Erziehenden die Angebote gleichermaßen: Von der so genannten 'Mittelschichtorientierung' der Institutionen ist die Rede, für Familien in benachteiligten Lebenslagen erscheint die 'Teilhabe' an Familienbildung erschwert.

Additional resources for Alvissmal. Forschungen zur mittelalterlichen Kultur Skandinaviens: 5 1995

Sample text

Mange af sendebudene var naturligt nok gejstlige. 12 Håkon Håkonsson havde indledt sin internordiske politik med at fiske i rørt vande i de svenske stridigheder mellem den Erikske og den Sverkske kongeslægt. Håkon vælger imidlertid at gøre fælles sag med Folkungerne — en gammel birkebeinatradition — og han får inddraget rigsjarlen i en norsk-svensk forsvarspagt, befæstet ved en dynastisk alliance, idet den nye folkungekonges søster ægter Norges blivende konge, Håkon den Unge. Mod Danmark fører Håkon Håkonsson en udpræget angrebspolitik, begyndende med hærgen i Halland, og han udnytter Valdemarsønnernes indbyrdes fejder.

Styrkir gengu menn und merkjum / málma lunds á viðri grundu / (valgammr sleit) at vápna móti /(varma bráð) at þínu ráði; / sjálfri skipti orn við úlfa / ógnar-báru hofuðsára / (gyldir stóð of greypra holda) / grimmrar þjóðar (meginblóði)” (Hrynhenda 8–9; Jónsson 1912–15, 2:115). 11. “Ollum þótti, Egða stillir, / ægiligt, enn víða frægi, / gunnar logs fyr græði sunnan / geigurþing við yðr at eiga; / sætta báðu, Sygna dróttinn, / snjallráðan þik Danir allir, / fyrða gramr, þvit fegnir urðu /fjandmenn þínir lífi sínu” (Hrynhenda 17; Jónsson 1912–15, 2:117).

Håkon vil hellere end gerne tage imod det flotte tilbud; men den norske flådes svar er, at den vender hjem til Norge — med eller uden kongens tilladelse (Vigfússon 1887, 349). Håkon Håkonsson må have været et sjældent politisk talent med evner og vilje til at blive en af sit lands allerstørste konger. Sagaens billede af hovedpersonen som en pragt- og prestigehungrende fyrste er sikkert korrekt nok; men nedtoningen af Håkons ekspansions- og aggressionspolitik må nok ses som resultat af kong Magnus’ indflydelse på sagaens udformning.

Download PDF sample

Alvissmal. Forschungen zur mittelalterlichen Kultur Skandinaviens: 5 1995 by Edgar Haimerl, Thomas Krommelbein, Donald Tuckwiller, Andreas Vollmer


by David
4.0

Rated 4.45 of 5 – based on 44 votes